2016 – portrait

Krzysztof Grzybacz, portret Rafała, ol. na pł. 100×70 cm, 2016

Krzysztof Grzybacz, portret Rafała (fragment I), ol. na pł. 100×70 cm, 2016

Krzysztof Grzybacz, portret Rafała (fragment II), ol. na pł. 100×70 cm, 2016