2017

Krzysztof Grzybacz, płotki, ol. na pł. 45×35 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, mostki, ol. na pł. 40×40 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, świnki morskie, ol. na pł. 100×70 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, świnki morskie (fragment), ol. na pł. 100×70 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, rury, ol. na pł. 120×80 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, jeden, ol. na pł. 100×80 cm, 2017

Krzysztof Grzybacz, koks, ol. na pł. 100×80 cm, 2017