2019 – how to remember

Tekst pracy dyplomowej: link

 

Krzysztof Grzybacz, źródełka, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, muszelka na laptopie, ol. na pł. 100×80 cm, 2018

Krzysztof Grzybacz, drzewko, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, miłość, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, (od lewej; dom, owoc) ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, dom, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, owoc ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, owoc, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, nieśmiałość, ol. na pł. 45×35 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, nieśmiałość, ol. na pł. 45×35 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, sos tysiąca wysp, ol. na pł. 160×130 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, sos tysiąca wysp, ol. na pł. 160×130 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, sos tysiąca wysp, ol. na pł. 160×130 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, obcinacz, ol. na pł. 160×130 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, obcinacz, ol. na pł. 160×130 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, piesek na rączkach, ol. na pł. 30×24 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, niebieski kwiat, ol. na pł. 60×50 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, ślimaczek, ol. na pł. 30×24 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, piesek, iglak, zmywarka, wiatr, ol. na pł. 100×80 cm, 2018-2019

Krzysztof Grzybacz, piesek, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, iglak, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, zmywarka, ol. na pł. 100×80 cm, 2019

Krzysztof Grzybacz, wiatr, ol. na pł. 100×80 cm, 2019